Rådde - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Ulla Ternander

Rådde

Länsföreningen och Rådde, ett snart 30-årigt samarbete för jakten och viltvården.

Länsföreningen har under snart 30 år arrenderat jakten på Rådde för att till ett billigt pris hjälpa ungdomar, marklösa jägare, kvinnor och nysvenskar med jaktintresse in på jaktens bana under sakkunnig ledning.

Tillsammans med Hushållningssällskapet gjordes ett viltvatten om 4 hektar på de västra delarna 1995. Detta viltvatten har under årens lopp blivit ett av bygdens finaste fågelsjöar, med mängder av olika fågelsorter, till stor glädje för ornitologer som för den vanliga naturintresserade människan.

Viltvården är är i huvudsak länsföreningens prioritet nummer ett där vi på olika sätt har försökt skapa foder till det vilda. Upphuggning vid skogsbilväg fyra meter på varje sida där sälg, lågvuxen tall och björk har fått stå kvar till foder åt klövvilt vilket är mycket uppskattat av det vilda, samtidigt som det ger mycket foder är ett exempel. 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-27 2019-04-10