Stiftelsen Väla Jaktvårdsgård - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Länsföreningen Södra Älvsborg

Stiftelsen Väla Jaktvårdsgård

Ansökan om medel från Stiftelsen Väla Jaktvårdsgård

Stiftelsen Väla Jaktvårdsgård kommer  år 2014 igen att dela ut medel till aktiviteter/projekt för jägarna i Jägareförbundet Södra Älvsborg. Sökande kan vara krets, jaktlag eller medlem. Den totala utdelningen i år är c:a 50 000 kr.

Beskriv Din aktivitet eller projekt och skicka Din ansökan till Stiftelsen Väla Jaktvårdsgård, c/o Ingvar Gabrielson, Sjöstensgatan 5, 506 49 Borås  senast 30 juni 2014. När ansökningarna inkommit kommer Stiftelsens styrelse att behandla desamma på styrelsemötet i augusti och besluta om vem/vilka som kommer att erhålla medel från Stiftelsens utdelning.

Ansökningarna också kan skickas per mail till gabrielsson.ingvar@telia.com

Ev. beviljade ersättningar utbetalas efter utförd aktivitet och mot redovisning av nedlagda kostnader intill beviljat maxbelopp.

 

Stiftelsen Väla Jaktvårdsgård.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-04-06 2014-04-09