bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Madeleine Lewander

Unga Jägare

Unga Jägare samarbetar med Nätverket Ung Jägare i Södra Älvsborg (tidigare Väla Skog och Unga) för att skapa aktiviteter och fånga upp natur-, och jaktintresserade ungdomar.

De som arbetar med Unga Jägare är Jesper Pohlin, Andreas Martinsson och Johnny Söderberg, arbetet består bland annat av;

  • Skytte för ungdomar
  • Jaktläger
  • Jakt för ungdomar
  • Tillvaratagande av vilt
  • Kretskampen

Intresserad ung jägare? Kontakta oss!

Jesper, 0725-54 06 49
Andreas, 0702-77 12 65


2013-02-21 2023-12-04 Annika Georgson