bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Fredrik Widemo

Vilt och Viltvård

Inom vilt och viltvård ligger många av insatserna för Svenska Jägareförbundet. Bland annat fodertillgång och vilttäthet.

De som arbetar inom vilt och viltvård är Lennart Appelqvist, Magnus Kelldén, Ove Larsson och Henrik Lundblad.

De arbetar bland annat med:

  • Älgförvaltning
  • Dialoger med Skogen och Jordbrukets företrädare
  • Kronhjortsförvaltning
  • Balansen mellan fodertillgång och vilttäthet
  • Viltrapportering
  • Rovdjursinventering

Kontakta någon i Vilt och Viltvårdsgruppen!

Lennart, 0738-10 08 65
Magnus, 0725-21 50 02
Ove, 0702-28 02 45
Henrik, 0705-82 33 67


2013-02-21 2020-03-17 Annika Georgson