Klart med älgjakten - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Klart med älgjakten

Årets älgjakt blir som tidigare. Rapporteringen har nu blivit bättre.

2018-08-31

Länsstyrelsen beslutade i juni att jakttiden ska vara enligt följande kommande älgjakt:

ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN: 8 oktober 2018 - 28 februari 2019

LICENSOMRÅDEN: 8 oktober 2018 - 28 februari 2019

OREGISTRERAD MARK (fritt antal kalvar): 8 oktober 2018 - 12 oktober 2018

Fällavgiften ska ligga på 850 kronor för vuxen älg och 100 kr för kalv.

Vid tilldelning av vuxna älgar till licensområden tillämpas könskvotering. Fördelningen ska göras så att licensområden med ett jämnt antal djur ska få lika många han som hondjur i tilldelning. För områden med udda antal djur i tilldelning ska kvoteringen ske så att övervägande andel han- respektive hondjur tilldelas vart annat år.

Länsstyrelsen konstaterar att rapporteringen av fällda älgar har skett inom avsedd tid efter senaste jakten vilket är glädjande. Sannolikt har nolltilldelningen till de områden som har rapporterat resultat från föregående jakt sent, eller inte alls, givit avsedd effekt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick