De små beslutens tyranni - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

De små beslutens tyranni

Dialogmöte 15 november 2018 där det diskuteras foderskapande åtgärder som gynnar både markägare, jägare samt klövvilt.

2018-10-16

Den 15 november är du välkommen till ett dialogmöte kring foderskapande åtgärder kopplat till djurens hälsa och skador på skogs- och jordbruk.

Utgångspunkten för dagen är hur enskilda markägares och jägares beslut kan påverka fodersituationen i ett större område. Men genom ökad kunskap, ansvarstagande och gemensamma beslut kan vi få en fodersituation som både gynnar markägare, jägare och klövviltet.
Program
9:00-9:20 Välkomna, filmvisning
9:20-10:20 De små beslutens tyranni: föreläsning om dagens foder- och viltsituation och konsekvenser för viltets välmående, skador och trädslagens konkurrensförhållande. Annika Felton, forskare på SLU Alnarp
10:20-10:40 Kaffe
10:40-10:55 Frågestund
10:55-11:55 Foder i odlingslandskapet: Utmaningar i odlingslandskapet. Hur man skapar viktiga livsmiljöer i odlingslandskapet. Tom Espgård, lantbrukskonsulent, Länsstyrelsen Skåne
Foder i skogen: Fodersituationen, foderskapande åtgärder i produktionsskogen och hur man kan kvantifiera fodermängden. Annika Felton, forskare på SLU Alnarp.
11:55-12:10 Frågestund
12:10-13:00 Lunch
13:00-13:10 Introduktion till Workshop
13:10-13:50 Gruppsamtal
13:50-14:00 Fika
14:00-14:45 Presentationer av gruppsamtal med diskussion
14:45-15.00 Avslutning
Målgrupp
Det här dialogmötet vänder sig till professionella viltförvaltare, rådgivare och tjänstemän inom skogs- och landsbygdssektorn.
Kostnad
Dialogmötet är gratis men var och en betalar sin egen lunch och fika till självkostnadspris 130 kr.
Adress
Uddetorps naturbruksskola, Skara
Anmälan
Mejla ditt namn, organisation och kontaktuppgifter senast den 8 november till:
sara.fredstrom@lansstyrelsen.se. Meddela också eventuella allergier.
Vild & Bortskämd
Vild & Bortskämd är ett samarbetsprojekt som vill öka kunskapen om och intresset för foderskapande åtgärderför klövvilt i skogs- och jordbrukslandskapet.

I projektet ingår Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan Halmstad, Jordägareförbundet Skåne-
Blekinge, Naturskyddsföreningen Skåne, Svenska Jägareförbundet, SLU Alnarp, LRF och markägare.

Vild & Bortskämd finansieras av landsbygdsprogrammet.
Följ gärna Vild & Bortskämds Facebook

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick