Bättre rapportering ger bättre underlag - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Med rätt information så blir bilden av lodjurspopulationen bättre. Foto:Privat

Bättre rapportering ger bättre underlag

Jägarnas bilder kan bidra till bättre inventering av lodjur. Förutsatt att inställningarna stämmer.

2019-01-18

Det har kommit in ett antal bilder till länsstyrelsen på lodjur från jägares egna åtelkameror, bilder som innebär att man från länsstyrelsens sida kunnat kvalitetssäkra förekomsten av familjegrupper.

- En förutsättning för att vi ska kunna använda ett foto i vår redovisning gentemot Naturvårdsverket, är att vi kan åka ut till platsen där fotot är taget och ta en egen bild som bevis på att platsangivelsen stämmer. Dessutom så måste det vara rätt tid inställd på kameran, säger Mia Bisther, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

- Är det en nytagen bild men där det ändå står att den togs år 2013 så går den inte att använda. Därför uppmanar jag alla att se till så att rätt datum och tid är inställd i kameran.

Det var i samband med informationsmötet på Väla om DNA-analyser av lodjursspår, som Mia Blisther berättade om de uppfyllda kriterier som gjort att den kommande jakten hade godkänts av Naturvårdsverket.

- Vi kunde visa hur många familjegrupper som vi säkrat förekomsten av och därav antalet lodjur som kan fällas. Att det faktiska antalet lodjur är större än vad vi kan redovisa tror jag alla är överens om. Men rapporteras det inte in fler så kan vi inte tillåta jakt på fler heller, säger Mia Bisther.

Därför blir uppmaningen till jägarkåren att rapportera när man hittar spår av framför allt familjegrupper av lodjur. Samt se till så att kamerainställningar är rätt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick