Spåren ska avslöja lodjuren - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Pähr Hellström och Micaela Hellström har tagit fram metoderna för att DNA-analysera spåstämplar från lodjur. Foto: Leif Fjellström

Spåren ska avslöja lodjuren

Det ska bli lättare att räkna lodjur. Genom DNA-analyser av spår kan man identifiera enskilda djur och därmed också hålla isär olika familjegrupper.

2019-01-18

Om allt går enligt planerna, så kan problemen med att särskilja olika familjegrupper av lodjur vara lösta till nästa vinter. Ett projekt, som går ut på att genom DNA-analys av snö med lodjursspår identifiera enskilda lodjur, ska då kunna starta på allvar.

- Vi har en hel del arbete kvar att göra fram tills dess, men själva metoden för att genomföra analyserna är färdig, säger Micaela Hellström, som tillsammans med Pähr Hellström, har löst problemen med att hitta eDNA i lodjursspår i snö.

De båda forskarna från AquaBiota informerade om projektet vid ett möte på Väla på onsdagskvällen.

Projektet att genom DNA-analys av snö från lodjursspår kunna identifiera enskilda individer, har sin bakgrund i att Naturvårdsverket har avsatt pengar till att stötta innovativa idéer om att förbättra lodjursinventering. Något som varit ett problem i framför allt sydligare län, där snötillgången varit liten och osäker och som i sin tur inneburit att det oftast varit omöjligt att kvalitetssäkra förekomsten av familjegrupper av lodjur.

Naturvårdsverket har höga krav på hur långt man ska kunna spåra lodjuren och även att avstånden mellan de olika familjegrupperna ska vara tillräckligt långt. Vilket innebär att alla i kedjan från jägarna via spårare upp till länsstyrelsens handläggare, vet att det finns fler familjegrupper än de som Naturvårdsverket godkänner.

- Men genom DNA-analys av spårstämplar i snö, så blir det betydligt lättare att få fler familjegrupper på kartan och därmed också en rättvisare bild av det faktiska antalet lodjur, säger Mia Bisther, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland och som varit initiativtagare till att projektet kommit igång i Västra Götaland. Även Halland och Jönköpings län är med i det här pilotprojektet.

Insamlingen av snö från spårstämplar ska kunna göras av utbildade jägare och kommer att påbörjas nästa vinter.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick