Välbesökt och givande samrådsmöte i ÄF0 9 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Samrådsmötet lockade många deltagare till Rådde. Foto: Lennart Appelqvist

Välbesökt och givande samrådsmöte i ÄF0 9

När Älgförvaltningsgrupp 9 i Västra Götaland inbjöd till sedvanligt samrådsmöte fylldes samlingssalen på Rådde Gård med 70 personer. Årets tema var Lokala samråd -samarbete markägare-jägare.

2019-04-01

Sven-Olof Salomonsson, ordförande i ÄFO 9, hälsade alla välkomna och inledde med att tala om årets tema samt presentation av Älgförvaltningsgruppens arbete, policy och mål. Därefter blev det redovisning av statistik och uppföljning av jaktåret 2018/2019, av Lennart Appelqvist Jägareförbundets representant i ÄFO 9. Jerker Andersson, Jaktvårdskonsulent i Svenska Jägarförbundet filosoferade sedan över ämnet ”Lokal förvaltning -vilka krav ställer det på oss”.

Nästa föreläsare var Katarina Johnsson, ledamot i Nationella Klövviltsrådet för Skogsägareföreningarna, som talade om ”Samrådsmöten ur markägarperspektiv”. Många aktörer bidrar till en förbättrad balans mellan klövviltet och deras foder. Karl-Magnus Hembjer, företagsrådgivare Skog, Rådgivarna i Sjuhärad talade om ”Skogsbruk och Viltvård i samverkan” och om en planerad Fältexkursion på Rådde i april.

Efter fikapaus presenterade Mikael Fransson, Jägareförbundets representant i ÄFO 9 ett mycket attraktivt och åskådligt sätt att återkoppla resultat av lokala inventeringar och viltförvaltning till jaktlagen och markägarna. Mikaels inlägg mötte mycket stort intresse och förhoppningsvis kan resurser tas fram för att utveckla den modell, som han tagit fram i sitt ÄSO i Mark.

Anita Bergstedt, projektledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland presenterade sedan ett pilotprojekt ”Mera tall ” söder om Borås. Länsstyrelsen informerade vidare om sitt arbete med viltförvaltning, Johan V. Larsson, enhetschef Viltenheten och Regina Gentsch, vilthandläggare Länsstyrelsen. De framhöll det mycket goda arbete, som görs i Sjuhärads älgförvaltningsgrupper.

En kort information fick vi också, om hur vi ska agera, om den afrikanska svinpesten skulle upptäckas. Viktigt att rapportera till Sva.se eller 018-674000 i tidigt skede för att kunna bekämpa den. Mer information finns även på Jägareförbundets hemsida. Karl- Åke Lagerqvist, markägarrepresentant i ÄFG 9 tog upp frågan om de höga fällavgifterna på älg och menade att det mesta arbetet görs ute i ÄSO och därför borde inte avgifterna vara så höga.

Ronny Fihn, Skogskonsulent Skogsstyrelsen, informerade om planerade utbildningar i ”Lokala inventeringar” och betonade vikten av att ökad kunskap är en väg till bättre viltförvaltning. Slutligen presenterade Stefan Persson, Södra Skogs syn på viltstammarna och dess påverkan på skogsproduktionen. Södra har antagit en skogspolicy som medlemmarna har att rätta sig efter och man arbetar aktivt med utbildning i samverkan mellan viltvård och skogsbruk. Södra har även modeller för lokal betestrycksinventering, som är ett mycket bra komplement i det lokala perspektivet för klövviltförvaltningen. Södra har även ett projekt ”Kraftsamling tall” och målet är att minst 50 procent av alla älgförvaltningsområden ska vara gröna vid utgången av 2021 (med gröna menas att max fem procent av tallarna får ha årsskador). Andelen tallföryngring ska öka.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick