Mörkersikten fångade intresset - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Magnus Kelldén testar ett mörkersikte med hjälp av Rickard Qvarfell. Foto: Leif Fjellström

Mörkersikten fångade intresset

När länsföreningen höll den andra kretskonferensen för säsongen bjöds det på mycket information. Demonstrationen av mörkersikten var nog det som väckte störst intresse.

Förevisningen av mörkersikten fångade deltagarens intresse. Foto: Leif Fjellström

2019-06-07

En av punkterna på dagordningen vid länsföreningens kretskonferens på Väla, var information om de nya regler som gäller för användandet av mörkersikten. Sedan 15 maj så är det tillåtet att utan tillstånd från länsstyrelsen använda rörlig belysning, mörkersikten, värmekamera och andra bildförstärkare vid jakt på vildsvin.

Till träffen på Väla så var Richard Qvarfell och Martin Lagerqvist, två erfarna vildsvinsjägare som också har gedigen erfarenhet av det här med elektroniska hjälpmedel.

Richard Qvarfell inledde med att förklara skillnaden mellan de olika typerna av mörkersikten och hade även med sig ett antal sikten som deltagarna fick testa. Han var tydlig med att framhålla fördelarna med termiska sikten (alltså sikten som avläser temperaturer och utifrån detta genererar tydliga bilder av vad som syns genom siktet) jämfört med sikten som använder infrarött ljus (IR). Rickard visade några filmer han tagit via IR- och värmesikten och skillnaden mellan bilderna var uppenbar.
Martin Lagerqvist använder termisk sikte på sina jakter, visade ett antal inspelade situationer från sina nattvak och hur mycken information som man får via siktet. Bland annat att det går att se var vildsvinet är träffat eftersom temperaturen i såret är högre än kroppen i övrigt.
Båda poängterade att det är viktigt med ny inskjutning när utrustningen är monterad på geväret och att det krävs ett besök på vakplatsen i dagsljus för att kunna se att i vilka riktningar det finns erforderligt kulfång och vilka skottvinklar som inte går att använda.
Länsföreningens ordförande Magnus Kelldén informerade om de större frågorna vid Svenska jägareförbundets årsstämma (extra nyhetsbrev från stämman är utskickat till samtliga kretsar). Han berättade också att länsföreningen nu tar fram en aktivitetsplan för det kommande jaktåret och att kretsarna förväntas lägga in sina aktiviteter i den planen.
Ungdomsansvarige Jesper Pohlin berättade om vad som väntar på den sidan och uppmanade kretsarna att pusha på intresserade ungdomar att delta i den kommande Kretskampen.
Rapporteringen till Viltdata berördes också och som vanligt fick det systemet en ordentlig känga från de som försökt använda det.
Mattias Wahle är hyfsat ny på Studiefrämjandet men hans engagemang börjar nu få genomslag i form av olika aktiviteter. Vid konferensen kunde Mattias berätta för deltagarna vad han kan och vill hjälpa till med och uppmanade till utökat samarbete i form av utbildningar inom olika delar av den jaktliga verksamheten.
Svensk jakts artikel om mörkersikten. https://svenskjakt.se/start/nyhet/regeringen-tillater-morkersikten-vid-vildsvinsjakt/ Leif Fjellström länskommunikatör
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick