bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Paragraf 28 Info

2013 skedde förändringar i jaktförordningens §28 som styr hur man kan skydda sina tamdjur från ett eventuellt angrepp.

2022-02-09

En stor förändring i paragraf 28 är att om man skyddat sitt tamdjur med hänvisning till §28 ska detta anmälas till länsstyrelsen som kommer ut och gör en besiktning och en utredning på plats.

Här är ett dokument som på ett enkelt sätt förklarar paragraf 28 och vad den innebär!

Paragraf 28

Tillbaka till överblick