bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Foto: Niklas Liljebäck

Så fångar du vårens alla kråkor

En av viltvårdens viktiga delar är kontroll av predatorer. Ett minskat tryck från predatorer ger många arter en bättre förutsättning att lyckas med sina föryngringar. En art som påverkar många andra är kråkan. Kråkan jagas i södra Sverige från 16 juli till 15 april och nu i april, mot slutet av jakttiden lämpar sig fällfångst med hjälp av små burfällor bäst. Tar man bort kråkparen, och tömmer reviren på häckande kråkor ges småviltet en lättnad under den känsliga häckningstiden.

2022-03-24

Under vårvintern parar kråkan ut sig och paret blir starkt revirhävdande. Det är denna aggressivitet mot andra kråkor som utnyttjas. De små burfällorna är konstruerade med en bur för lockfågeln och två fångstburar intill. Fällorna finns i flera varianter och de är alla mycket snarlika varandra. Några exempel är Ölandsbåset och kråkfälla modell Trolle-Ljungby.

Få några tips och trix!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick