bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Från vänster, Johan Svalby, Torbjörn Larsson, Peter Eriksson, Daniel Ligné

FACE Medlemsmöte 2022

Den europeiska jägarfederationen FACE samlades i Warszawa den 5-7 april för sitt årliga medlemsmöte och en konferens på temat "En stark framtid för jakten"

2022-04-11

Svenska Jägareförbundet representerades på FACE-mötet av Peter Eriksson, Daniel Ligné och Johan Svalby. Behovet av ett starkt FACE har sällan varit så påtaglig som idag, då en stor del av jakten och viltvården bestäms i Bryssel och händelseutvecklingar i ett land tenderar påverka de övriga.

Läs mer

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick