bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Länsstämman 17 mars 2022

Länsstämma för Jägareförbundet Södra Älvsborg hölls den 17 mars i Rådgivarnas,- och Hushållningssällskapet i Sjuhärads lokaler i Länghem

2022-04-07

Mötet genomfördes som en kombination av Teams, där representanter för jaktvårdskretsarna deltog och styrelseledamöter och före detta styrelseledamöter på plats i lokalen.

Ordförande Magnus Kelldén hälsade alla välkomna och ett särskilt välkommen riktades till Svenska Jägareförbundets ordförande, Peter Eriksson som höll en presentationen över vad Svenska Jägareförbundet arbetar med nu och fokuserar på framöver. Efter Peters presentation överlämnades ordförandeklubban till Bo-Erik Persson som utsetts till ordförande för stämman.

Stämmans punkter avhandlades och avslutades med att Karl-Åke Lagerqvist avtackades för mångårigt och gediget arbete i valberedningen.

Jägareförbundet Södra Älvsborgs styrelse 2022-2024 kommer att bestå av ordförande (2022-2023), Magnus Kelldén och ledamöterna, Mona Landin, Andreas Martinsson, Ove Larsson, Jesper Pohlin, Henrik Lundblad, Ronny Fihn, Bo-Erik Persson, Lennart Appelqvist, Annika Georgson och Elvira Löwenadler.

Under ett par år har ett flertal aktiviteter inom länsföreningen fått stå tillbaka p g a pandemin. Under 2022 hoppas vi kunna genomföra fler planerade aktiviteter nu när pandemirestriktionerna har slopats.

Tips! Kolla kalendern här på hemsidan så hittar du samtliga aktiviteter där!

Vi ses!

Hälsningar
Styrelsen/Annika Georgson, Länskommunikatör

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick