bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Foto: Aleksandr Davydov

Utbilda dig i Viltdata!

Viltdata är ett internetbaserat system för inrapportering, lagring, sammanställning och tillgängliggörande av data om samtliga jaktbara viltarter i Sverige.

2022-05-13

Det är bra att kunna rapportera och sammanställa data om viltarterna i Sverige! 

Digital utbildning 16 maj!

Anmäl dig här senast 15 maj!

Tillbaka till överblick