bakgrund

Svenska Jägareförbundet

S Älvsborg

Vad har hänt med våra viltstammar?

Seminarium på Öster Malma och digitalt, fredagen den 25 november kl. 10.00 – 16.00!

2022-10-03

Sveriges viltstammar förändras kontinuerligt. Sedan tiden kring millennieskiftet har ett antal viltarter från vitt skilda livsmiljöer uppvisat exceptionella populationsökningar. Här återfinns en del klövviltarter såväl som gås- och sälarter. Andra arter har minskat på kortare eller längre sikt. Hit hör älgen, men också en rad fåglar i jordbrukslandskapet samt i hav- och kustband. För en del hittills jaktbara fågelarter, som ejdern, togs jakttiden bort förra året.

Seminariets syfte är att belysa övergripande förändringar i viltfaunan och bakomliggande orsaker. Syftet är också att inspirera till samtal om viltförvaltningens möjligheter och utmaningar. Hur ska arter som ökar – eller minskar – förvaltas för framtiden? Vad krävs för att vända trender? Lokalt såväl som internationellt?

Anmälan och praktisk information

Årets seminarium hålls på Öster Malma https://www.ostermalma.se/ utanför Nyköping. För deltagare på Öster Malma ingår lunch. Seminariet sänds digitalt från Öster Malma för åhörare som inte har möjlighet att vara med på plats.

Seminariet är kostnadsfritt, men deltagare ska anmäla sig via ett mejl till sverigesvildnad@jagareforbundet.se:

Ange i anmälan om du:

Anmäler dig för att delta som åhörare på plats på Öster Malma. Tillgängliga åhörarplatser kommer fördelas enligt principen ”först till kvarn”. Om du anmält dig för deltagande på Öster Malma är du automatiskt anmäld till webb-seminariet i händelse att deltagande på Öster Malma inte kan erbjudas. Anmäl dig senast 21 oktober.

Anmäler dig för att delta i webb-seminariet som åhörare via internet. Dagen innan seminariet får du per mejl de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta till seminariet. Ange i anmälan till vilken mejladress du vill att vi ska skicka inloggningsuppgifterna, om du vill ha dem till en annan adress än den du mejlar från. Anmäl dig senast 23 november.

Program

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick