Aktuellt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Hans Ring

Foto: Hans Ring

Aktuellt

Skjut inte halsbandsmärkta Vildsvin. De ingår i ett forskningsprojekt.
Brev till markägare_Vildsvin_2018_okt.pdf

_______________________________________________________________

Rekommendationer för hundanvändning vid jakt och träning.

På grund av den rådande väderleken med ihållande värme och en stor avsaknad av nederbörd vill Svenska Jägareförbundet Skaraborg, Södra Älvsborg, Västra Götaland Väst tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland göra denna gemensamma rekommendation.

Från den 1 augusti är jakt efter grävling och vildsvin tillåtet med hund som förföljer viltet.

Under den rådande väderlekssituationen vill vi starkt avråda från hundanvändning i jakten.  Att använda hundar kan under dessa omständigheter med extrem värme och torka orsaka viltet onödigt lidande och bryta mot 27§ jaktlagen och även djurskyddslagen.

Hundar kan och ska naturligtvis användas för eftersök och apportering i de fall det krävs och i övrigt kan det vara befogat med lös hund för att bedriva skyddsjakt efter vildsvin och grävling i växande gröda. Då ska naturligtvis förhållandena vara sådana att varken viltet eller hundarna utsätts för onödigt lidande och andra jaktmetoder inte lämpliga.

Senare under augusti månad är det även tillåtet att släppa älghundar och samma restriktiva förhållningssätt ska tillämpas även där.

Vid frågor kontakta:

Karl-Johan Brindbergs, Svenska Jägareförbundet. 010- 584 70 36

Nelly Grönberg, Länsstyrelsen Västra Götalands län. 010- 22 45 471

Fil för utskrift

 

_____________________________________________________________________________________


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-05-04 2018-10-18