bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skarvjakt

3000 skarvar får fällas fram till 2024-02-15.

Beslut om Skarvjakt i havet 2021-2024

Max 3000 skarvar får fällas fram till den 15:e februari 2024.

Skyddsjakt får bedrivas av fiskare med yrkesfiskelicens eller av denne utsedd jägare inom 300 m från fasta fiskeredskap samt rörliga redskap såsom nät, ryssjor och burar i Västra Götalands läns delar av havet. Beslutet innefattar inte handredskap.

Dessutom gäller att personer med jakträtt innanför baslinjen kan utöva skyddjakt på eget initiativ. 

  • Fälld skarv skall rapporteras via länstyrelsens hemsida
  • Prov på mag-tarmpaket skall skickas in på skarvar som fällts inom 8 fjordar och Gullmarsfjorden
  • Blyhagel får ej användas
  • Fällda skarvar skall bärgas. Skarven skall göras oatkomlig för örnar om den fällts med blykula.
  • .....

En del av nu beviljad jakt gäller under häckningstid. Det finns inte något förbud mot skyddsjakt under häckning, varken i fågeldirektivet eller i svensk lagstiftning, utan en avvägning får göras mot behovet av skyddsjakten och risken för onödigt lidande och etiska aspekter. Mot bakgrund av att fisksamhällena är känsliga även under häckningstid och att flera fiskarter är akut hotade bedömer Länsstyrelsen att det är nödvändigt att likt tidigare tillåta skyddsjakt året om.

Läs hela beslutet HÄR

 

 


2013-07-04 2022-02-14