Skarvjakt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skarvjakt

2000 skarvar får fällas i skyddsjakt fram till 30 nov 2020. Nytt är att förutom skyddsjakt i närheten av yrkesfiskares redskap ges skyddsjakttillstånd inom fiskefredningszoner. Främst i fjordarna runt Orust och Gullmarsfjorden.

Beslut om skarvjakt 2017-12-22

Utdrag ur beslutet:

A. Skyddsjakt vid fasta- och rörliga fiskeredskap
För fiskare med yrkesfiskelicens eller av denne utsedd jägare är skyddsjakt på
skarv tillåtet under tiden från beslutets datum till och med den 30 november
2020 inom 300 m från fasta fiskeredskap samt rörliga redskap såsom nät,
ryssjor och burar i Västra Götalands läns delar av havet. Beslutet innefattar
inte handredskap.
B. Skyddsjakt i fredningsområden för fisk
Länsstyrelsen beslutar att skyddsjakt på skarv får bedrivas av jakträttshavare
inom fredningsområden för fisk i Västra Götalands läns delar av havet från
och med beslutets datum – 30 november 2020. Fredningsområdenas
avgränsning framgår av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i
Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (karta bilaga 1.)

Villkor för utnyttjande av tillstånd
För jakten gäller att:

 • Den som jagar med stöd av detta tillstånd ska före jakten kontrollera via Länsstyrelsens hemsida att det tillåtna antalet skarvar som får fällas inte
  kommer att överskridas ( https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/jakt-och-fiske/jakt--och-viltvard/storskarv.html )
 • Berörd jakträttshavare ska ha lämnat sitt tillstånd till jakten såvida inte jakten bedrivs på allmänt vatten och jaktutövaren har tillstånd att jaga där.
 • Jakten får inte ske närmare än 300 m från en skarvkoloni
 • Maximalt 10 skarvar får fällas per jaktdag och person
 • Fällda skarvar ska bärgas av skytten och om blyammunition använts ska döda fåglar göras oåtkomliga för örnar

Rapporteringsskyldighet:

 • Rapporteringen är en skyldighet för jakt som sker enligt detta beslut.
 • Rapporteringen ska ske snarast, dock senast en vecka efter att skarv har fällts.
 • Rapporteringen lämnas via Länsstyrelsens hemsida

Rapporten ska innehålla följande:

 •  Uppgifter om hur många skarvar som fällts
 • Var och när de har fällts
 •  Uppgifter om fågeln fälldes vid fasta eller rörliga fiskeredskap eller inom fredningsområde enligt ovan
 • Uppgift om maginnehåll i de fällda skarvarna
 •  Eventuella andra iakttagelser som kan vara av intresse, t.ex. effekter av skyddsjakten
 • Uppgifter om fågeln varit ringmärkt, ringens inskription. (Ring sänds till Naturhistoriska Riksmuseet)

 

_________________________________________________________

Äldre beslut

Se länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på storskarv 2014-2017

(för yrkesfiskare och deras medhjälpare gällande från och med 8 oktober 2014 - 20 augusti 2017)

(för markägare/jakträttsinnehavare och deras jaktgäster samt personer som omfattas av Länsstyrelsens tillstånd till jakt på allmänt vatten under tiderna: /8 oktober 2014- 31 mars 2015/, /21 augusti 2015 - 31 mars 2016/ och 21 augusti 2016 -31 mars 2017/.) OBS ! Efter det att Sveriges Ornitologiska Förening har överklagat länsstyrelsens beslut i denna del (även Naturskyddsföreningen i Bohuslän) har Naturvårdsverket beslutat om inhibation - det vill säga jakten får inte verkställas i avvaktan på att ärendet slutligen avgörs av Naturvårdsverket eller att Naturvårdsverket dessförinnan beslutar annat.

Avskjutning av storskarv enligt Länsstyrelsens och/eller Naturvårdsverkets beslut ovan, fällda av yrkesfiskare eller deras medhjälpare enligt Länsstyrelssens beslut med diarienummer 218-21568-2014.

1/7-20/8 2017           7st Totalt 1373 sedan 8 oktober 2014; 144 under 2017
Kvartal 2 2017       16 st
Kvartal 1 2017     121 st 

Kvartal 4 2016       50 st  Totalt 1229; 530 st under 2016.
Kvartal 3 2016     194 st
Kvartal 2 2016       77 st
Kvartal 1 2016     209 st


Kvartal 4 2015       97 st Totalt 699; 650 under 2015.
Kvartal 3 2015     303 st
Kvartal 2 2015       39 st
Kvartal 1 2015     211 st

Kvartal 4 2014       49 st Totalt 1979 st sedan 2012

 ________________________________________________________________________________

Se länsstyrelsens beslut om skyddjakt på storskarv (gällande till och med 20 augusti 2014)

Utöver den avskjutning som redovisas nedan har yrkesfiskare och deras medhjälpare fram tom 20 augusti fällt ytterligare 18 storskarvar.

 


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2013-07-04 2018-11-11