bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Viltdata

Jägarnas rapportering i Viltdata är grunden för kunskap om viltstammarna i Sverige.

För att sammanställningen skall bli korrekt krävs det att vi jägare rapporterar in skjutet vilt. För bästa resultat är det önskvärt att rapporteringen sker i samma struktur som älgavskjutningen. På det viset kan vi få en heltäckande bild av viltförekomsten i våra områden.

Jägareförbundet har justerat värdena för älgavskjutningen ner till ÄFO-nivå, så att antalet stämmer med de avskjutningssiffror som fins i Älgdata.

____________________________________________________________

Sammanställning avskjutning av övrigt vilt 2019/2020
Avskjutningsrapport 2019_2020 Västra Götaland.pdf 
____________________________________________________________

Sammanställning avskjutning av övrigt vilt 2018/2019
Avskjutningsrapport-2018_19-Västra-Götaland-1.pdf
____________________________________________________________

Sammanställning avskjutning av övrigt vilt 2016/2017

Återrapport jaktåret 16-17 VGV.pdf

____________________________________________________________

Rapport om treder i skattad avskjutning från Jägareförbundet.

trender_skattad_avskjutning1939-2015.pdf

____________________________________________________________

 


2016-09-18 2023-05-30