bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Älgförvaltningsområden

Västra Götalands län är indelat i nio älgförvaltningsområden (ÄFO). I varje sådant område finns en älgförvaltningsgrupp (ÄFG) bestående av sex ledamöter. Tra av dessa företräder markägarintresset och tre jägarintresset. Ordförande i respektive grupp är representant för markägarintresset och har utslagsröst vid eventuella omröstningar i gruppen.

Länsstyrelsen har nyligen (2015-02-09) beslutat om vilka som ingår i respektive älgförvaltningsgrupp för tiden fram t o m den 25 januari 2018.

Förvaltningsgruppernas uppgifter och vilka de är kan du bl a läsa om HÄR på Länsstyrelsens sida om förvaltningsområden och förvaltningsgrupper


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-20 2018-11-11