bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Analys av spillningsinventering

Carl Dahlöf har sammanställt sina synpunkter på osäkerheten i spillningsinventering av älg och vilka risker man löper om man använder resultatet som indata till sin älgförvaltningsplan. Carl är läkare och forskare och har god insikt i hur man behandlar insamlad data med statistiska metoder. Han har även mycket goda kontakter med statistiker som stödjer hans bedömningar.

En mycket kort sammanfattning av Carls inlaga är att han rekommenderar starkt att när man redovisar resultat av spillningsinventering så måste man ta hänsyn till och även ange osäkerheten i den populationssiffra man får fram.

Hela rapporten finns att läsa eller skriva ut HÄR.


2016-09-27 2016-09-27