bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Avskjutning

Sammanställning över avskjutning och älgobs i Västra Götaland Väst

Sammanställning över älgjakten i Västra Götaland Väst gjord av Anders Andersson. (Denna presentation skulle ha redovisats på länsföreningens årsstämma men fick utgå på grund av tekniska problem). Sammanställningen visar bl.a. på mycket lägre kalvantal vid 2018 års älgobs.

Älgjakten 2018-2019 VGV.pdf


2019-04-09 2019-04-09