bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Rapport_CWD

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt önska hjälp av jägare och hjorthägnsägare med att rapportera sjuka djur där den smittsamma sjukdomen CWD kan misstänkas

I ett utskick från länststyrelsen i Västra Götaland uppmanas jägare och hjorthägnsägare att rapportera misstänkta fall av Chronic Wastíng Disease, CWD.

Kontakta alltid Viltsektionen på SVA (epost cwd@sva.se, tfn 018-674000), innan du skickar in material för analys. SVA bedömer då om enbart huvudet eller om hela kroppen ska skickas in, eller om det inte är ett lämpligt fall att provta.

Aktuella arter är älg, ren, kronvilt, dovvilt och rådjur. Både hägnade och frilevande hjortdjur ska ingå i övervakningen.

Ersättning: Du får ersättning med 200 kr (efter skatt) om du lämnar alla uppgifter som behövs för provtagning och utbetalning. För att få denna ersättning måste du först ha kontaktat SVA och fått klartecken på att djuret ska ingå i övervakningen.

Hela instruktionen HÄR
Bakgrund och beskrivning HÄR

Länk till Jordbruksverkets information om sjukdomen CWD http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/tse/chronicwastingdiseasecwd.4.40012a0b154e5567305bf10f.html


2016-06-06 2016-06-06