bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Viltförvaltningsdelegationen (VFD)

I västra Götalands län finns en Viltförvaltningsdelegation som består av 13 ledamöter. Länsföreningens Göte Johansson ingår som ledamot och företräder där jakt- och viltvårdintressena.

Information om Viltförvaltningsdelegationen finns på Länsstyrelsens hemsida. Se HÄR

 

Där finns bland annat protokoll från Viltförvaltningsdelegationens möten.


2013-07-02 2018-11-14