bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Göran Ekström

Lodjur

Nya instruktioner beträffande lodjursinventering har skickats ut av Länsstyrelsen i oktober 2019.

 Naturvårdsverkets uppdaterade instruktioner för lodjursinventering beträffande kriterier och verifiering av förekomst innefattas i nedanstående instruktioner som länsstyrelsen distribuerade till oss den 3/10 2029.

Lodjur_Avstandskriterier_Faktablad_korr2[2].pdf

Lodjur_Forekomst_Instruktion_korr2[2].pdf

Lodjur_Instruktion Faststallande foryngring_korr2.pdf

Lodjur_Rullande inventering_Faktablad.pdf

Lodjur_Sarskiljning_Faktablad.pdf


2013-03-18 2019-10-06