bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stämmodeltagarna samlas. Foto: Magnus Blomstrand

Årsstämma 2017

Onsdagen den 5:e april hölls årsstämma för Jägareförbundet Västra Götaland Väst i kommunhuset i Vänersborg. Ett lugnt, väl genomfört och väl förberett möte där alla styrelsemedlemmar vars mandattid gått ut, återvaldes.

Mötetesordförande var Sven-Bertil Thelander.

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning antogs utan kommentarer.

 


Foto:Magnus Blomstrand

 Länsföreningens ordförande Göte Johansson konstaterade nöjt att kretsarna kommit in med sju stycken motioner till stämman. Två motioner som båda rörde senarelagd start av älgjakten föranledde en viss diskussion men stämman beslöt att styrelsen skall arbeta fram en gemensam ståndpunkt med övriga länsföreningar i Västra Götaland och driva frågan i Viltförvaltningsdelegationen.

 Ander5s Jacobeaus informerar. Foto: Magnus Blomstrand

Anders Jacobeaus från förbundsstyrelsen informerade om förbundets pågående och kommande arbete.

 

 Martin HahneMartin Hahne höll belyste ett anförande att vi tillsammans borde ta bättre vara på möjligheten till kustjakt. Det är en mycket trevlig form av jakt och som dessutom lämpar sig väl för introduktion av nya jägare.

 

 

 

 

Slutligen delades ett antal utmärkelser ut för olika insatser inom jakten.

 Sten Johansson Foto: Magnus Blomstrand

Speciellt uppmärksammades Sten Johansson från Svanesund för 70 års medlemskap i Jägareförbundet. I sitt tacktal riktade dock Sten en mild kritik mot ordningen i Jägareförbundets medlemsregister. Han var nämligen helt säker på att han varit medlem i 71 år. Jag minns det så väl, sa denne vitale hedersman."Jag gick med den 11 augusti 1946. Det var dagen före andjakten."


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-04-10 2020-06-01