bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stämma i Pandemitid. Foto:Anders Sundbäck

Årsstämma 2020

Årstämman 2020 hölls utomhus på Ulkeröds Gård på grund av pandemin.

Annorlunda lösning

Efter att förbundsstyrelsen beslutat att ge länsföreningarna möjlighet att skjuta på årstämmorna till den 31:a maj, beslutade VGV:s styrelse att flytta datum för årsstämman från den 4/4 till den 28/5. Stämman var planerad att hållas på Bohuläns museum i Uddevalla. På grund av pandemin meddelade Bohusläns museum att de kommer att hålla stängt hela maj, samt att det är otillåtet att samlas i större grupper än 50, föddes iden att vi förlägger stämman utomhus. Varje krets får representeras av en person som får röstmandat i förhållande till de antal ombud som beräknas utifrån kretsens storlek. Ulkeröds Gård kunde ställa upp med att ordna med utomhus sittning, men med alternativ inomhus på en stor loge för det 30-tal personer som behövde samlas. Detta avsteg från länsföreningens stadgar förankrades med förbundsstyrelsen och med kretsarnas styrelse i förväg.

Samling med förtäring

Servering .JPG

Deltagarna bjöds på en välsmakande landgång och kaffe och kaka i serveingen där det var dukat på anbefallt "corona-avstånd"

Inledning Lars Olof.JPG

Efter inledningspresentation av Ulkeröds Gård av Lars Olof Lyrdal inleddes stämmoförhandlingarna.

Omval på alla poster utom en

Förutom att Magnus Fabbe Nilsson som begärt att avgå och ersattes av Martina Friberg från Vänsersborgs JVK, omvaldes både styrelse, revisorer och valberedning. Länsföreningen får ett starkt bidrag till en mer jämlik styrelse. Martina blir nu vår tredje aktiva kvinna i styrelsen och dessutom medverkar hon till en sänkt medelålder.

Mötet avslutades med uppmaning från ordförande Göte Johansson som dels tackade kretsarna för välvillig och snabb respons på denna annorlunda stämmolösning samt ett stort tack till Ulkeröds Gård för ett bra arrangemang och ett förträffligt väder. Göte uppmanade också kretsarna att bjuda in de kontaktpersoner som är utsedda i länsföreningen även till några styrelsemöten.

Avtackning

Göte överlämnade en gåva och avtackade ledamoten Magnus Nilsson, som efter en längre tid i styrelsen nu vill ägna sig åt annat.

Fabbe avtackas.JPG

Ordförande Göte Johansson meddelade att efter 50 år som förtroendevald blir detta hans sista år, ett år som nu kan ta sin början efter att Göte återigen blivit utsedd till Länsordförande för Jägareförbundet Västra Götaland Väst.

Övrig utdelning av medaljer och förtjänsttecken planeras att ske vid kretsträff den 18:e november, med förhoppning att man då kan samlas i större grupp och att våra seniora medlemmar kan ha möjlighet att delta.

Arrangemanget avslutades med en varm applåd från deltagarna. Vi kunde också glädjas åt att den gök som gol under stämman, gol från väster.

Artikel i Svensk Jakt:

https://svenskjakt.se/start/nyhet/lansstamma-i-skuggan-av-en-pandemi/

Stämmohandling_VGV-2020.pdf

Protokoll från Stämman.

Årsmötesprotokoll_SJF-VGV-2020.pdf


2020-06-01 2024-04-16