bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Göte Johansson Hedersmedlem. Foto:Anders Sundbäck

Årsstämma 2021

Vid årsstämman den 7 april, som till största delen var digital, förärades avgående ordföranden Göte Johansson med ett hedersmedlemsskap av Länsföreningen och med Förbundets örn i glas av Bo Sköld. Till ny ordförande valdes Morgan Johansson.

100 personer deltog i årets länsstämma. 12 av dem var fysiiskt närvarande i Trollhättans Folkets hus, övriga anslöt digitalt via Teams.

Efter avgående ordföranden Göte Johansson valdes Morgan Andersson som ny ordförande. Morgan har under flera år varit 1:e vice ordförande. Nya i styrelsen är Stefan Alm och Eric Mandelsvärd.

Lars Ivarsbo och Lars Olof Lyrdal valdes som ordinarie repektive vice stämmoordförande och ledde stämman fram till sista punkten då Morgan på distans och Göte i fysisk närvaro kunde avsluta stämman.

 

2021_Göte-o-Janne.jpg

Janne Karlsson fick Jägareförbundets förtjänstecken i silver Foto: Anders Sundbäck

Arne Källstrand förärades med förbundets förtjänsttecken i guld för sitt mångåriga arbete som länsföreningens kassaförvaltare.

Martin Hahne tilldelades en premie ur Wallenberska fonden för sitt engagemang för Kustjakten

Förutom de sedvanliga stämmoförhandlingarna medverkade Förbundets Generlasekreterare Bo Sköld digitalt och föredrog ett material om de frågor som är hetast på förbundsnivå för närvarande. Mycket aktuellt är nu Naturvårdsverkets förslag om hanteringen av Viltvårdsfonden.


2021-04-08 2023-03-21