bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Stämmodeltagarna samlade i Trollhättans Folkets Hus. Foto : Eric Mandelsvärd

Årsstämma 2022

Vakant plats i styrelsen och i valberedningen efter årets stämma. Morgan Andersson omvaldes till ordförande. Lasse Bergdahl lämnade styrelsen efter åtta år och Anders Kling som också valde att avgå har varit med i fyra år.

103 personer varav 74 stämmoombud var närvarande vid årets stämma i Trollhättans Folkets hus och i år kunde vi äntligen samlas fysiskt i full styrka efter två tidigare stämmor i pandemins tecken.

Lars Ivarsbo och Lar Olof Lyrdal var som brukligt ordinarie och vice ordförande för stämman.

Mattias Olson från Orust JVK valdes in som ny ledamot efter Lasse Bergdahl, men från Valregion 2 lyckades man inte få fram någon valbar kandidat att efterträda Anders Kling. Även till valberedningen i valregion 2 blev det en vakans. Det beslöts att den nya valberedningen får fortsätta försöka hitta en kanditat och om de lyckas kommer det att kallas till en extra digital årsstämma för att  besätta dessa vakanser.

För övrigt löpte stämman på som stämmor brukar och efter de ordinarie punkterna var det plats på scen för Lennart Johannesson från Förbundsstyrelsen. Han berättade lite om sig själv och sin bakgrund som trotjänare i Värmlands länsförening där han varit med och följt vargfrågan från start med de första etableringarena i länet.

Lasse Bergdahl och Mats Svantesson uppmärksammades med Jägareförbundets förtjänsttecken i silver respektive sipendium ur Wallenbergska fonden.

Lasse_Bergdahl-Silver.jpgMats Svantesson.jpg

Mera detaljerad information från stämman finnns i protokollet.

Protokoll_VGV-2022.pdf

Stämmohandling_VGV-2022-kmpl.pdf


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2022-03-19 2023-03-21