bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Policy Kränkande särbehandling

Antagen av länsföreningen 2018-05-22

Länsföreningen har antagit denna policy mot kränaknde särbehandling för att det skall framgå klart att vi inte accepterar kränkning av någon och om det skulle uppträda så skall det finnas klart uttalat hur vi agerar. Policy-Kränkade-srbhndl-VGV.pdf

Vid kretskonferensen 2019 uppmanade Göte Johansson alla kretsar att anta denna policy. Enklast görs detta genom att ersätta XXXX med kretsens namn i detta dokument. Besluta att den gäller på ett styrelsemöte och publicera den på kretsens hemsida. Policy-Kränkade-srbhndl-KRETSMALL.docx

Under en orförandekonferens gordes även ett uttalande angående #vigörpatronur. Detta uttalande har publicerats på förbundsnivå. 

2019-11-09
En av grundpelarna i Svenska Jägareförbundets värdegrund är alla människors lika värde, en annan grundpelare är att vi inom förbundet ska visa respekt mot varandra och välkomna alla som vill vara en del av vår organisation. Med detta sagt vill vi beklaga att det förekommer sexuella trakasserier, sexism och skamligt beteende inom jakten – och även i förbundets verksamhet.
Jakten är en spegling av samhället. De problem som finns i samhället finns också i jakten.
De berättelser som framkommit i #vigörpatronur visar att Svenska Jägareförbundet, med länsföreningar och jaktvårdskretsar, behöver arbeta mer med de handlingsplaner som redan finns i organisationen.
Vi är också medvetna om att det förekommer trakasserier på platser eller inom jaktliga sammanhang som förbundet inte kommer åt. Därför vill vi – genom ett fortsatt arbete och ett tydligt ställningstagande – förändra den kultur som tillåter eller blundar för beteenden som inte hör hemma inom jakten.
Vår målsättning är att alla tillfällen där trakasserier förekommer ska utredas och hanteras.
Genom vårt agerande vill vi bli ett föredöme i hur vi behandlar varandra. 
Vi uppmanar alla aktörer inom jakten att ta initiativ för att motverka alla former av sexism och kränkande särbehandling.
Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens


2019-11-24 2020-06-01