Nytt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Filter

Skrivelse angående utebliven älgtilldelning

V Götaland Väst 2019-10-06 De tre ordförandena i Västra Götalands länföreningar vädjar till Länsstyrelsen att ompröva sitt beslut att inte tilldela älg till de licensområden ...

Varg-DNA

V Götaland Väst 2019-10-06 Det finns möjlighet för kretsar att delta i insamling av vargDNA för individbestämning

Vitdata

V Götaland Väst 2019-09-02 Västra Götaland Väst har bara nått 15,5% rapporteringsgrad i för övrigt vilt.

Rapportera i viltdata

V Götaland Väst 2019-06-03 Kunskap ger styrka. Rapportera fällt vilt för ditt jaktlag!

NM-RM-Jaktskyttte

V Götaland Väst 2019-05-17 Efter ett imponerande skytte stod Cornelia Dagobert, 17 å...

Länsmästerskap

V Götaland Väst 2019-05-07 Säve skyttecenter 16:e juni

Viltdatamöte på Ulkeröd

V Götaland Väst 2019-04-29 Länsföreningen bjöd in kretsrepresentanter i Västra och Norra delen till en temakväll på Ulkeröds gård den 25:e april.

Ny tilldelning för skyddsjakt på knubbsäl

V Götaland Väst 2019-04-29 Naturvårdsverket har beslutat tilldelning för skyddsakt på säl. För Västra Götalnd gäller att totalt 450 sälar får skjutas från 20:e april 2019 - 1...

Meddela din maildress!

V Götaland Väst 2019-04-29 Många medlemmars mailadress saknas i registret vilket begränsar kretsarnas möjlighet att snabbt nå ut med information.

Ytterligare 30 sälar får fällas

V Götaland Väst 2019-04-29 Länsstyrelsen har beslutat att ytterligare 30 sälar får fällas under skyddsjakt fram till årskiftet.

Kustjaktrådsmöte

V Götaland Väst 2019-04-29 Martin Hahne kallar kustjaktrådet till möte på Nimrods skjutbana den 5/12 kl 18:30

Nya instruktioner om lodjursinventering

V Götaland Väst 2019-10-06 Naturvårdsverket har uppdaterat instruktionerna om inventering av lodjur

Vi finns på bokmässan

V Götaland Väst 2019-09-27 Även i år deltar Svenska Jägareförbundet på Bokmässan i Göteborg.

LM i Jaktskytte avgjort

V Götaland Väst 2019-06-17 Resultat Länsmästerskap i jaktskytte Under söndagen 16/6 hölls länsmästerskap i jaktskytte på Säv...

Ungdomsläger2019

V Götaland Väst 2019-05-17 Jägareförbundet i samarbete med Studiefrämjandet anordnar ungdomsläger på Skogaryd.

Skogen och jakten

V Götaland Väst 2019-05-13 Anordnas på Baldersnäs den 18 maj.

Kustjaktsutbildning

V Götaland Väst 2019-05-02 Martin Hahne anordnar utbildning i Kustjakt vid två...

Få älgkalvar under 2018

V Götaland Väst 2019-04-09 Anders Andersson har sammanställt resultat av avskjutning och älgobs inom Västra Götaland Väst. Sammanställningen visar tydligt att det varit lägre...

Viltdataträff på Skedhult

V Götaland Väst 2019-04-09 Den 20:e mars samlades representanter för Region Syds länsföreningar för att diskutera erfarenheter av småviltrapporteringen. Åtgärder för att öka...

Information om rovdjursinventering

V Götaland Väst 2019-04-09 INFORMATIONSMÖTE OM ROVDJURSINVENTERING, E-DNA, KAMEROR, JAKT 2019

Rapportera rovdjursförekomst med åtelkameror

V Götaland Väst 2019-04-09 Länsstyrelsen och Jägareförbundet i Västra Götaland uppmanar åtelkameraägare att hjälpa till med rovdjursinventering

 
Ladda in Fler