bakgrund

Svenska Jägareförbundet

V Götaland Väst

Skärpta regler för registrering av älgjaktsområden

Länsstyrelsen skärper kraven för registrering av licensområden. För samregistrering krävs att det är samma jakträttsinnehavare.

2016-12-28

Viktig information vid omregistrering/nyregistrering av licensområden!

Inför älgjakten 2017 kommer kraven på licensområdenas arrondering att skärpas vid registrering av ny mark. Anledningen är att Länsstyrelsen har gjort en ny, och mer korrekt, tolkning av § 12 i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7).

 Enligt Länsstyrelsens tidigare tolkning har licensområden tillåtits registrera fastigheter som ligger utspridda så länge de ligger inom samma älgförvaltningsområde. Från och med våren 2017 kommer det bara vara möjligt att samregistrera spridda fastigheter om rätten till älgjakt ägs av en och samma person, d.v.s. det är samma jakträttshavare på alla fastigheter. Vill flera jakträttshavare tillsammans registrera ett licensområde kommer det krävas att fastigheterna är sammanhängande.

 Fastställda registreringsbeslut kommer inte ändras utan den nya tolkningen kommer bara nyttjas vid handläggningen av ansökningar som inkommer inför registreringsperioden 2017. 

Länsstyrelsen

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick