Viltdatamöte på Ulkeröd - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

V Götaland Väst

Foto: Hans Vondrak

Viltdatamöte på Ulkeröd

Länsföreningen bjöd in kretsrepresentanter i Västra och Norra delen till en temakväll på Ulkeröds gård den 25:e april.

2019-04-29

Vid sammanställning av viltdatarapporteringen för 2018 framgår att rapporteringsgraden för många kretsar är långt under det mål som Jägareförbundet satt upp på att minst 30 % av arealen skall täckas av rapportering av övrigt vilt.

Därför har ett antal kretsar med låg rapporteringsgrad bjudits in till temakväll på Ulkeröds gård för att diskutera hur vi kan hitta vägar att förbättra rapporteringen.

Avskjutningsrapportering är en viktig del i viltförvaltningen då ingen annan information finns tillgänglig för hur viltpopulationen varierar.

Deltagarna fick inledningsvis en redovisning av resultatet från viltrapporteringen för 2018. Den visade rapporteringsgraden som för många av kretsarna var långt under det mål som Jägareförbundet satt upp. Enligt denna målsättning skall minst 30 % av arealen täckas av rapportering av övrigt vilt. I den efterföljande diskussionen, som stundtals var mycket livlig men saklig, saknades inte deltagarnas intresse, engagemang och energi. Men - framförallt var ambitionen och viljan att göra någonting åt det föga upphetsande resultatet från rapporteringen väldigt påtagligt! Något som bådar gott för det fortsatta arbetet.

I diskussionen enades vi om att vi kan komma långt om vi koncentrerar oss på att få med oss de älgjaktlag i älgskötselområdena som är positiva till att medverka till även småviltsrapportering. De som har längre väg till förståelse för behovet kan vi försöka bearbeta till kommande år.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick