Långt till rapporteringsmålet - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

V Götaland Väst

Långt till rapporteringsmålet

Västra Götaland Väst har bara nått 15,5% rapporteringsgrad i för övrigt vilt.

2019-09-02

Med hänvisning till tidigare artiklar i Svensk Jakt kommer här en påminnelse om vikten av att slutrapportera småviltsavskjutningen. Målet för det gångna jaktåret är att uppnå en täckningsgrad om 37 % i Västra Götalands alla kretsar. I tabellen nedan visas resultatet av den senaste sammanställningen, hämtad från viltdata.se den 1/9

 

Län

Total areal kretsar

Rapporterad areal

Andel (%) rapporterad areal av total

Slutrapporterad areal

Andel (%) slutrapporterad areal av total

Antal slutrapporterade rapporter

Södra Älvsborg (Ps)

518 592

374 516

72,2

236 134

45,5

302

Skaraborg (R)

656 340

357 326

54,4

240 044

36,6

297

Västra Götaland Väst (VGV)

1 064 819

389 734

36,6

165319

15,5

218

 

Det är glädjande att se rapporteringen i Södra Älvsborg är långt över det utsatta målet och det visar att det är möjligt att bygga upp rutiner så att detta kan fungera. Skaraborg har nu nästan nått målet, men det finns en del kvar att göra i Västra Götaland Väst

 Din slutrapportering mycket värdefull för Jägareförbundets uppdrag att följa de jaktbara viltstammarnas utveckling. Har du inte slutrapporterat för ditt jaktlag - gör det nu!

Tack för din medverkan!

 Hans Vondrak / Magnus Blomstrand

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick