Kretskonferens 2109 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

V Götaland Väst

Foto: Hans Vondrak

Kretskonferens 2109

12 kretsar var representerade på årets kretskonferens i Västra Götaland Väst.

2019-11-24

Konferensen inleddes efter en fikastund med att Göte Johansson informerade om aktuella skeenden inom förbundet och länet.

-        Rädda älgen-kampanjen har fått ett positivt bemötande i jägarkretsar

-        Trakasserier mot kvinnor diskuteras i skenet av #Vigörpatronur. Göte informerade om vår policy mot trakasserier som ånyo kommer att distribueras till alla kretsar. Med uppmaningen att alla kretsar antar och skriver in den på kretsnivå.

-        Det förekommer en del provokationer från jaktsabotörer, i synnerhet i närheten av storstäderna. Jägarförbundets uppmaning till alla jägare som blir utsatta är att inte låta sig provoceras, men att försöka fotografera personer och de fordon de använder och göra polisanmälan.

-        Jakttidsberedningen pågår och det ser ut som om de synpunkter som Jägareförbundet fört fram får gehör.

-        Vi har en positiv utveckling på medlemsantalet. Ca 200 medlemmar mer än förra året.

Skyttesimultator på Skogaryd.

-        De två simulatorer vi förfogar över är gamla och fungerar men de är lite otympliga och bygger på minst 15 år gammal teknik. Efter diskussion enades mötet om att skyttesimulatorer är en värdefull hjälp framförallt vid utbildning. Kretsarnas representanter ställde sig bakom att länsföreningen avsätter medel för att förnya åtminstone en simulator eller köpa en ny mera hanterlig variant.

Viltdatarapportering

-        Hans Vondrak och Magnus Blomstrand lämnade ut en enkät om rapportering. Bakgrunden är att vår länsförening inte når upp till det utsatta målet om minst 37% rapporterad areal. Dock finns stor variation mellan de olika kretsarna. Vissa har en mycket bra rapportering. Den allmänna synpunkten var att för att det skall fungera måste det finnas någon i kretsen som arbetar engagerat med att kontakta jaktlagen och hjälpa till att få in rapporter. Förutsättningarna finns för att det skall kunna fungera men det sker inte automatiskt.
På frågan om varför rapportering var låg svarade hälften att det är krångligt och att många inte vet hur man gör. Andra hälften at det kräver för mycket administration. Bara ett svar var att man tror att jägarna tycker att det är oviktigt.

-        60% av de närvarande kretsarna hade en utsedd person som jobbar med viltdata. Vilket betyder att 40% inte har utsett någon.

-        Strax under hälften av kretsarna följer upp läget

-        Hälften av kretsarna önskar hjälp från länsförening och konsulenter för att komma igång med rapporteringen, och flera goda förslag på aktiviteter kom in. I huvudsak efterlystes mer information om vikten av rapportering samt att det redovisas klart hur informationen används.

-        Länsföreningen kommer att ta till sig dessa synpunkter och planera för ett antal träffar under vintern/våren där behovet är som störst.

Övrigt

-        Länsstyrelsens ändring av arealdatabas för älgjaktsområden togs upp och flera exempel fördes fram på att mycket av den information som tidigare lämnats in till länsstyrelsen har fallit bort och ett stort arbete läggs ut på att rätta till detta på älgskötselområden och licenslag som inte har rätt verktyg för arbetet som dessutom får göras helt ideellt. Göte lovade att föra fram detta i Viltförvaltningsdelegationen

-        Mång kretsar har problem med att medlemmarna inte har mailadresser. Efterlyser att medlemmarna får en uppmaning på inbetalningskortet att meddela sin mailadress.  Orust JVK informerade att de använder en SMS-tjänst som heter Pixie. Priset är 40 öre per SMS om max 160 tecken. De tycker att det fungerar mycket bra. Mer information på Pixies hemsida. https://www.pixie.se/

-        Janne Karlsson informerade om ungdomsprojektet. Det finns plats för att Janne skall kunna komma till fler skolor och informera ungdomar i olika åldrar om jakt och natur. Även om det nu är många skolor i inom Göteborgsområdet som är anmälda så bör det gå att få besök inom en månad om man hör av sig till Janne.

-        Janne informerade även om att en utbytesjakt för ungdomar kommer att ordnas i Lycksele nästa år och uppmanade kretsarnas ungdomsansvariga att anmäla deltagare. Det finns även utrymme till att ordna ungdomsjakter på Skogaryd.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick