bakgrund

Svenska Jägareförbundet

V Götaland Väst

Referat från kretsträffen i Trollhättan

Det blev en trevlig och välbesökt kväll i Trollhättans Folkets hus. Totalt var vi 50 personer församlade.

2021-11-10

Kvällen började med att Janne och Kent från Väresborgs JVK monterade upp vår nya SimWay skjutsimulator. Och vi några hugade hann prova på innan det var dags för en buffé som serverades i restaurangen. Från förbundet Anslöt Anders Gruveus, 2:e vice orförande i förbundsstyrelsen, som vi efter lite sigtseeing i Trollhättetrakten lyckade guida in till Folkets hus.

Efter maten gav Morgan Anderson lite information om vad länsföreningen arbetar med för närvarande och uppmanade kretsarna att tänka till och starta aktiviteter ute i kretsarna och lovade att länsföreningen kommer att vara välvilligt inställd till att stödja ekonomiskt med upp till 75% av redovisade kostnader. Störst fokus som vanligt på kurser, medlemstekrytering, undomsverksamhet, mm. Han uppmanade även kretsarna att anmäla deltagare till jakter på Skogaryd för ungdomar och nyexaminerade jägare.

Anders Gruveus redovisade förbundets arbete och förklarade hur förutsättningarna ändrats i och med direktiven att Naturvårdsverket skall upphandla verksamheter. Han uttryckte dock en tillfredsställelse med att de ekonomiska förutsättningarna för förbundet i och med besked om finansiering tre år framåt i tiden inte blir så osäker som den tidigare har upplevts.

Studiefrämjandets Susanne Kellerman presenterade sig och berättade att hon själv jagar på Orust. Susanne har tagit över efter Maria Bäckman. Hon kommer nu att läsa in sig på vilka kotaktpersoner som finns i kretsarna och hoppas på ett gott samarbet framöver. Hon berättade att 8 jägaskolor har startats under året. 

Lennart Gustavsson redovisade sitt arbete med att skapa en utbildning för trafikeftersöksjägare. Detta är ett initiativ som de tagit för att förbättra den situation de konstaret råder i verksamheten att varken förbundet eller polisen har haft något paket att erbjuda, utan utbildningar har skett på enskilda personers initativ och egen bekostnad för att sedan kunna komma i fråga för trafikeftersöksverksamheten. 

Vår Konsulent Hanna Ståhl förhörde sig om det fanns önskemål om utbildning konsten att hålla digitala möten, men de församlade ansåg inte att detta var nödvändigt eftersom det fungerat bra med de digitala möten som hållits under loppet av pandemin.

Valberedningens ordförande Orvar Ottosson presenterade sig och presenterade vilka personer som ingår i de fyra valregionerna samt vilka kretsar som ingår i vilka regioner. Han rekommenderade även en digital kurs i föreningskunskap som han varit med att ta fram tillsammans med Studiefrämjandet.

Slutligen tackade Morgan deltagarna för en trevlig konferens och annonserade att länsföreningen kommer att planera in några digitala kretskonferenser framöver. Han uppmanade även krestsarna att kalla valberedningsrepresentanterna till sina repektive styrelse-eller/och årsmöten.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick