bakgrund

Svenska Jägareförbundet

V Götaland Väst

Bokenäs och Orust uppmärksammas för viltdatarapportering

Bokenäs och Orust Jaktvårdskretsar uppmärksammas för att de gjort den största ökningen avseende slutrapporterad areal för övrigt vilt i Viltdata.

2021-12-15

Vid Bokenäs JVK:s styrelsemöte den 15/12 deltog jaktvårdskonsulent Hanna Ståhl och Magnus Blomstrand från länsföreningens styrelse där de överlämnade en smögåstårta som Region Syd bjuder på för att uppmärksamma det goda resultatet.  Bokenäs sökade sin rapportering med 60% under året. Orust kommer att få samma uppvaktning på deras nästa styrelsemöte i januari. Deras förbättring var 10%, men de var ändå klar tvåa med detta resultat.

Hanna och Magnus framförde dels tack för det goda arbetet, men ville ochså ha en dialog med styrelsen om hur de arbetat för att lyckas så bra. Styrelsen underströk att det var ett resultat av engagerat lagarbete, samt att de valt att engagera jaktledarna i älgjaktlagen. Dessa har i sin tur ansvarat för att samla in och rapportera övrigt vilt inom sitt egna äljaktsområde. Ordföranden Klas Berntsson menade att när väl dessa blivit övertygade om att det är viktigt att vi får in rätt underlag för viltförvaltningen så har rapporteringen löpt på bra. Men det är klart att det krävs en del tjat tillägger han, vilket alla i styrelsen med viss munterhet kunde bekräfta.

Utöver att uppmärksamma dessa två kretsar har länsföreningen beslutat att skicka med 500kr extra vid utbetalningen av kretsbidraget till de kretsar som nått över årets mål på 30% rapporterad areal. Men de, förutom Bokenäs och Orust, får själva köpa in sin tårta eller vad de väljer att göra med premien.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick