bakgrund

Svenska Jägareförbundet

V Götaland Väst

Ejderinventering på Bohuskusten

Lyckad ejderinventering på Bohuskusten 27-28 februari med deltagare från Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, ornitologer och stöd från Göteborgs Jagtällskaps stiftelse.

2022-03-14

Den 26-27 februari gav sig 23 st båtar ut på västkusten för att inventera våra ejderbestånd, det var en skara med allt från sjöfågeljägare till ornitologer men med det gemensamt att de är genuint fågelintresserade. I tilltagande vind med växande sjögång genomförde de ett stort jobb som kartorna visar.

Totalt inventerades 318 st rutor om 2x2 km styck.

Det blev totalt 15 083 st ejdrar, 2018 st småskrak, 114 st skarv samt 128 st sälar räknade. Skarv, skrak o säl räknades mera sporadiskt så det är bara från ett par båtar som dessa siffror kommer.

Ejdrarna hade en förvånansvärt jämn könsfördelning trots svåra förhållanden på vissa ställen med kraftig sjögång, 60 % hannar var det slutliga resultatet men varierade från 57-64% på olika områden. Trodde att det skulle bli en större övervikt gudingar utomskärs där sjön var grov men det var inga stora skillnader.

Generellt verkar det vara mindre ungfågel detta året jämfört med förra så det är något att hålla ögonen på. Då man sett att skarven tar ejderungar innan de växt till sig gör att man blir orolig och vi kanske ska lägga lite tid på sjön under den perioden då ejderungarna nyss gått i sjön för att få fotodokumentation på detta. Fotobevis är svårt att snacka bort.

Martin Hahne

Sammanställning med inventeringskartor finns under Kustjaktrådet 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick