bakgrund

Svenska Jägareförbundet

V Götaland Väst

Representanter och åhörare vid stämman 2022 i Kalmarsalen. Foto:M. Blomstrand

Lugn förbundsstämma i år

Förbundsstämman som i år kunde hållas fysiskt i Kalmar avlöpte lugnt och värdigt. Några smärre efterdyningar fanns från fjolårets motsättningar, men efter avslutad röstning och diskussion fattades beslut utan uppslitande voteringar.

2022-06-10

Svensk Jakt presenterade löpande händelserna på stämman och bäst beskrivning av händelserna på stämman kan läsas där i väntan på justerat protokoll.

Från Västra Götaland Väst deltog Morgan Andersson, Martina Friberg och Magnus Blomstrand. 

Den motion sovi hade med oss från Härryda Östra om viltvårdsutbildning hade av förbundsstyrelsen föreslagits vara besvarad fick dock stöd av bland annat Kronoberg och Gotland som gärna ville se en utbildning i motionens anda. Vid omröstning var stämman enig om att det skall genomföras.

Det lönar sig att skriva motioner. Daniel Ligné redovisade en uppföljning av inlämnade motioner till Jägareförbundet. Även om det tar tid så blir de allra flesta motioner som godkänns på stämman också genomförda. En del tar många år, men efter 8-10 år är c:a 90 % av antagna motioner också genomförda. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick