Kurser - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kurser

Annonser och reportage som rör eftersökskurser

 

_______________________________________________________________________________________

Reportage:

Viltspår / dressyrkurs i Skövde 2017

 Under vår- och försommar har 9 olika hundekipage från Skövdetrakten genomgått en grundläggande viltspår / dressyr kurs vid 7 olika kurstillfällen på olika platser runt om Skövde. Kursen har arrangerats via Studiefrämjandet Skövde där Jägareförbundets hundinstruktör Lars Ingemarsson agerat kursledare och till sin hjälp har han haft Erica Svensson och Johan Andersson, båda med erfarenhet av bl.a. trafikeftersök. Det har varit en blandning av olika hundar i olika åldrar och hundförare med olika erfarenheter i bagaget som deltagit under denna grundkurs.

Under kursen har deltagarna fått en del teori innehållande, bl.a. spårkunskap, skottplatsundersökning, hundens luktsinne, eftersökstekniker, träningstips, hundens utvecklingsfaser mm. Men fokus har givetvis lagts på den praktiska delen med både dressyr och spårövningar som man anpassat till de olika ekipagen under kursens gång. En av de viktigaste delarna under kursen har varit att deltagarna fått hjälp med att utveckla sin förmåga att läsa och förstå hundens spårbeteende i olika situationer, spåra i skiftande terrängtyper och under olika svårighetsgrader för att ge hund och förare förutsättningar för fortsatt utbildning och specialisering till bl.a. eftersöksekipage.

Deltagarna har under kursen även fått information om vad som krävs för att genomföra trafikeftersök och hur samarbetet med polisen och dess kontaktpersoner fungerar. Under kursen har det också ingått dressyrpass i skiftande miljöer och med olika störningar inlagda för att bl.a. förbättra lydnad och dressyr av hunden, dess sociala förmåga samt öka samarbetet mellan hunden och dess matte eller husse. Under dessa dressyrpass har stor vikt lagts vid att man med hjälp av olika enkla hjälpmedel som grund vid dressyrarbetet lättare får hunden att förstå vad husse eller matte vill. Några av dessa saker varit att vara tydlig med både sitt kroppsspråk och enkla tydliga kommandon, vara konsekvent i arbetet med sin hund, och givetvis att ge beröm, är några av de saker som de olika hundekipagen fått jobba med för att utveckla sitt och hundens samarbete för att själva kunna jobba vidare och utveckla sig på olika sätt.

 I samband med kursavslutningen, som genomfördes hemma hos Tommy Kensing vid Gräskärr utanför Tibro, fick kursdeltagarna utöver avslutande dressyrpass, ett eftersöksscenario att jobba med. Där fick de bl.a. prata med en lite “nervös” skytt som påskjutit ett vildsvin under vak. Deltagarna fick därefter gruppvis göra en skottplatsundersökning och utifrån skyttens information och vad man kunde hitta för olika tecknen vid skottplatsen, redogöra för vad som kunde har skett, hur de uppfattade denna situation och slutligen hur eftersöket skulle kunna läggas upp.

Vid den gemensamma återsamlingen och korvgrillningen fick varje ekipage tillsammans med kursledarna en redogörelse över dagens händelser. Där gick även Tommy igenom sina olika uppdrag inom Jägareförbundet, där han bl.a. är engagerad med rovdjurs- och älgfrågor samt en del andra projekt. Kursdeltagarna fick även en förevisning och information av viltslakteriet, hantering av vilt, hygien mm och möjlighet att provsmaka några av de produkter som tillverkas och säljs i butiken som startats av Tommy och hans fru Eva vid deras gård i Gräskärr. Som avslutning tackade kursledarna Lars Ingemarsson och Erica Svensson kursdeltagarna för en väl genomförd kurs där kursledarna kunde konstatera att alla deltagare, både hundar och dess ägare, utvecklats och gjort stora framsteg och hoppades att de råd, tips och enkla verktyg de försökt lära ut även efter kursen kan vara till hjälp i det fortsatta arbetet med att utveckla samarbetet mellan hund och matte eller husse.

 Flera av deltagarna vid denna kurs frågade när nästa fortsättningskurs startade, vilket tolkas som att denna typ av kursverksamhet uppskattas. 

 Genomgång med Tommy Kensing

Bild 1. Dressyrpass. I väntan på nästa övning. Foto: Lars Ingemarsson

 

 Bild. 2 Genomgång med Tommy Kensing Foto: Lars Ingemarsson

 

 Bild 3 och 4. Skottplatsundersökning  Foto: Lars Ingemarsson

 

Bild 5. Dags att spåra. Foto: Lars Ingemarsson

Lars Ingemarsson
0768-419898

___________________________________________________________________________


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-06-16 2020-02-21