bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Övriga aktiviteter

Seminarium om hundar och eftersök på Skogaryd ijuni 2016. Föreläsning av Januz Sumak från Slovenien

Under första helgen i juni 2016 anordnade Jägareförbundet, hundgruppen i VGV, en kurs/seminarium i ämnet  hundar i allmänhet och eftersökshundar i synnerhet. Inbjuden föreläsare var Januz Sumak från Slovenien. Tanken var att utbyta erfarenheter och förutsättningar från områden med andra rutiner, förutsättningar och seder.

Bild: Dragan Blasevic och Lennart Gustavson som arrangerade träffen.

Förhållandena i Slovenien är på många sätt olika våra. Det står med all önskvärd tydlighet klart att våra möjligheter till att bedriva jakt med löshund i Sverige är enastående och det är något vi skall vara väldigt rädda om. Etiken i fråga om jakt med hund är en mycket viktigt och är avgörande för hur vår jakt kommer att se ut i framtiden.

Jakt med ställande hund är ovanligt i Slovenien och förekommer mest när det frågan om skadat vilt. Vad gäller eftersök så har man dock bättre möjligheter till att följa upp och utveckla arbetet.  Alla eftersöksekipage är ”testade” innan dom får börja arbeta med eftersök. Man för statistik på genomförda arbeten med syfte att utveckla och förbättra uppklarandeprocenten. Man genomför inte eftersök på natten och hänvisar främst till säkerheten . I delar av Slovenien är björnstammen mycket stark, ca 700 individer. I ett område lika stort som Dalsland/ Bohuslän finns ca:4-500 st. Arbetet med viltvård är omfattande och varje jägare arbetar ca:100 timmar om året med detta. Jägarna är även med och ersätter markägare för viltskador, och  t.ex. inköp av elstängsel.

Lennart Gustavsson


2013-05-02 2017-04-21