Bokningar 2019 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Bokningar 2019

sker till Magnus Blomstrand 0732-305229 eller magnus-blomstrand@telia.com Lokalerna skall avlämnas i städat skick.

Bokningarna presenteras i omvänd kronologisk ordning. Månadens namn står över dagarna i månaden.

 

Dec Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
16    Styrelsemöte
Göte Johansson
070-2322402
     
9   Valbredningen
Orvar Ottosson
070-670 1372
     
Nov Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
21     Universitetet Leif Klemedtsson
031 786 2632
   
 18    Styrelsemöte
Göte Johansson
070-2322402
     
4 Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
   
3 Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
   
2 Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
   
1 Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
   
Okt Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
31 Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
Utbytesjakt med
ungdomar från Norrland
Mats Svantesson
070-685 7040
   
26 Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
  Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
   
 21 Styrelsejakt
Janne Karlsson
070-281 1758
 Styrelsejakt och Styrelsemöte
Göte Johansson
070-2322402
     
23     Universitetet Leif Klemedtsson
031 786 2632
   
20 Styrelsejakt
Janne Karlsson
070-281 1758
Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
Styrelsejakt
Janne Karlsson
070-281 1758
 Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
   
19 Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
  Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
   
18 Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
  Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
   
15     Universitetet Leif Klemedtsson
031 786 2632
   
Sept Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
25     Universitetet Leif Klemedtsson
031 786 2632
   
 16   Styrelsemöte
Göte Johansson
070-2322402
     
5     Universitetet Leif Klemedtsson
031 786 2632
   
Aug Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
23 Miniläger
Janne Karlsson
070-281 1758
Miniläger
Janne Karlsson
070-281 1758
Miniläger
Janne Karlsson
070-281 1758
   
 22 Miniläger
Janne Karlsson
070-281 1758
 Miniläger
Janne Karlsson
070-281 1758
 Miniläger
Janne Karlsson
070-281 1758
   
19   Styrelsemöte
Göte Johansson
070-232240216
     
11 Kuljaktstig
Mats Svantesson
070-685 7040
Kuljaktstig
Mats Svantesson
070-685 7040
     
10 Kuljaktstig
Mats Svantesson
070-685 7040
Kuljaktstig
Mats Svantesson
070-685 7040
     
6 Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
  Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
   
4 Eftersöksassistans
Lennart Gustavsson
070-318 8749
Eftersöksassistans
Lennart Gustavsson
070-318 8749
     
3 Eftersöksassistans
Lennart Gustavsson
070-318 8749

Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
Eftersöksassistans
Lennart Gustavsson
070-318 8749
 Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
   
2 Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
  Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
   
1 Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
  Motorsågskurs
Lars Severö
0725-919696
   
Juli Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
 7  Rörligt Skytte
Emil Johansson
076-876 19 11
       
6 Rörligt Skytte
Emil Johansson
076-876 19 11
       
5

Rörligt Skytte
Emil Johansson
076-876 19 11

       
Juni Marken Torpet Samlingslokal  Simulator  Övrigt
17   Styrelsemöte
Göte Johansson
070-2322402
     
16

Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040

Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
 Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
 Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
 
 15

Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040

 Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
 Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
 Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
 
14

Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040

Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
 
13

Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040

Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
Ungdomsläger
Mats Svantesson
070-685 7040
 
Maj Marken  Torpet Samlingslokal
 Simulator  Övrigt
 22     Vägföreningen 
L-G Svensson 
070-540 8875
   
20   Styrelsemöte
Göte Johansson
070-2322402
     
15    

Universitetet
David
070 267 48 08

   
April Marken Torpet Samlingslokal Simulator  Övrigt

28

  Ungdomsmöte
Mats Svantesson
070-685 7040

Ungdomsmöte
Mats Svantesson
070-685 7040

   

26

Röjsågskurs
Tobias Johansson 

0500-38 1211
 

Röjsågskurs
Tobias Johansson 

0500-38 1211

   

25

Röjsågskurs
Tobias Johansson 

0500-38 1211
 

Röjsågskurs
Tobias Johansson 

0500-38 1211

   

24

Röjsågskurs
Tobias Johansson 

0500-38 1211
 

Röjsågskurs
Tobias Johansson 

0500-38 1211

   

5

   

Universitetet
David
070- 267 4808

   

4

Röjsågskurs
Tobias Johansson 

0500-38 1211
 

Röjsågskurs
Tobias Johansson 

0500-38 1211
Efter kl 16
Universitetet
David
070- 267 4808

   

3

Röjsågskurs
Tobias Johansson 

0500-38 1211
  Röjsågskurs
Tobias Johansson 

0500-38 1211
   

 2

 Röjsågskurs
Tobias Johansson 

0500-38 1211
  Röjsågskurs
Tobias Johansson 

0500-38 1211
   
Mars   Marken  Torpet Samlingslokal   Simulator  Övrigt
28     Universitetet
David
070- 267 4808
   
20     Stiftelsens årsmöte
L-G Svensson 
070-540 8875
   
14     ÄFO3
Janne Karlsson
070-281 1758
   
 12   Styrelsemöte
Göte Johansson
070-2322402
Universitetet
David
070- 267 4808
   
11     Universitetet
David
070- 267 4808
   
5     ÄFO3
Janne Karlsson
070-281 1758
   
 Feb  Marken  Torpet  Samlingslokal  Simulator  Övrigt
18    Kretsmöte
Göte Johansson
0702 32 2402
Kretsmöte
Göte Johansson
0702 32 2402
   
7     Kent Edvardsson
JX Trollhättan-LE
0733 88 0683
Kent Edvardsson
JX Trollhättan-LE
0733 88 0683
 
5     Kent Edvardsson
JX Vänersborg
0733 88 0683
Kent Edvardsson
JX Vänersborg
0733 88 0683
 
 12   Styrelsemöte
Göte Johansson
070-2322402
     
 Jan Marken  Torpet   Samlingslokal  Simulator  Övrigt
31   Valberedningen
Orvar Ottoson
070-551 0815
     
15     Universitetet
David
070- 267 4808
   
14     Universitetet
David
070- 267 4808
   
 9      Joakim Edvardssson
JX-kurs Thn
070-316 1478
 Joakim Edvardssson
JX-kurs Thn
070-316 1478
 
 8   Styrelsemöte
Göte Johansson
070-2322402 
     

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-04-24 2019-11-25