Jägareförbundet Uppsala län - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Älvkarleby-Västlands JVK's hagelstig

Uppsala län 2020-07-07 Älvkarleby-Västlands JVK's har blivit tvungen att ställa in sin hagelstig. Skulle ha ägt rum lördagen den 15 augusti kl 08:00, Älvkarleby.

Välkomna till ”fältviltvandring” på Hacksta

Uppsala län 2020-06-29 Svenska JÄGAREFÖRBUNDET Region MITT inom vilket JÄGAREFÖRBUNDET Uppsala län ingår driver sedan något år ett ”Fältviltprojekt”. Målet är att visa på...

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Trögds äfo i Uppsala län

Uppsala län 2020-06-27 Till äso och äfo i Trögd Vi har nu sammanställt årets spillningsinventeringen. Klicka på länken...

Covid-19 och jakten 2020

Uppsala län 2020-06-27 Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att vi inte bidrar till smittspridning. Därför bör vi värdera och tänka till kring...

Fantastiskt - Jakt med lös hund klassat som svenskt kulturarv

Uppsala län 2020-06-27 Svenska Kennelklubben och Svenska Jägareförbundet har und...

Rovdjurssatsning

Uppsala län 2020-06-25 Samordnad satsning på rovdjur Som en del av förbundets...

Har du sett en mårdhund, tvättbjörn eller konstig ekorre?

Uppsala län 2020-06-18 Invasiva (skadliga) främmande arter blir allt vanligare i Sverige, och om vi inte stoppar dem nu kommer vi få stora problem framöver. En undersökni...

Kalender

Se alla aktiviteter

Nyheter angränsande län