Jägareförbundet Uppsala län - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Länsmästerskap i Hagelstig

Uppsala län 2020-07-21 lördag 8 augusti

Älvkarleby-Västlands JVK's hagelstig

Uppsala län 2020-07-07 Älvkarleby-Västlands JVK's har blivit tvungen att ställa in sin hagelstig. Skulle ha ägt rum lördagen den 15 augusti kl 08:00, Älvkarleby.

Välkomna till ”fältviltvandring” på Hacksta

Uppsala län 2020-06-29 Svenska JÄGAREFÖRBUNDET Region MITT inom vilket JÄGAREFÖRBUNDET Uppsala län ingår driver sedan...

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Trögds äfo i Uppsala län

Uppsala län 2020-06-27 Till äso och äfo i Trögd Vi har nu sammanställt årets spillningsinventeringen. Klicka på länken nedan. Kom ihåg att rapportera...

Covid-19 och jakten 2020

Uppsala län 2020-06-27 Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att vi inte...

Fantastiskt - Jakt med lös hund klassat som svenskt kulturarv

Uppsala län 2020-06-27 Svenska Kennelklubben och Svenska Jägareförbundet har und...

Rovdjurssatsning

Uppsala län 2020-06-25 Samordnad satsning på rovdjur Som en del av förbundets arbete för att på ett bättre sätt informera medlemmarna vad vi gör i rovdjursfrågorna kommer...

Kalender

Se alla aktiviteter