Eftersök Björn - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Eftersök Björn

Den växande björnstammen i Sverige gör att jakten ökar och alltfler jägare får möjlighet att jaga björn. Eftersök av björn ställer mycket stora krav på eftersöksekipagen, Jägareförbundet har därför tagit fram ett paket med utbildning i flera steg.

Längd

Teoriutbildning ca 15 timmar, skytteutbildning 4-8 timmar.

Kostnad

Kontakta Jägareförbundet för prisuppgift.

Syfte

Att ge deltagarna kunskaper som gör att de klarar de olika delproven med godkänt resultat så att de får möjlighet att testa sin hund på levande hägnad björn och så att de är väl förberedda vid ett skarpt eftersök på björn.

Mål

Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • Björnens som art
  • Skott mot frisk och skadad björn
  • Björnens beteende vid en eventuell skadeskjutning
  • Eftersöksekipagets arbete på skottplatsen
  • Hundens arbete vid eftersök
  • Lagar och regler som styr björnjakten

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-04-11 2018-11-16