Svenska Jägareförbundet

Meny

Svenska Jägareförbundet tycker att det är viktigt att informera om vad allemansrätten handlar om. Foto: Oscar Lindvall

Integration

Svenska Jägareförbundet bedriver integrationsverksamhet i både länsföreningar och jaktvårdskretsar för naturintresserade människor med utländsk bakgrund.

Flera länsföreningar och kretsar ser till att ställa extra platser till förfogande vid jakter, ordnar friluftsdagar för skolungdom, lägerskola för ungdomar, jaktdagar för nya jägare från alla grupper, öppet hus för allmänheten, besöker SFI-klasser etc. Allt i syfte att förklara hur den svenska naturen och allemansrätten fungerar, samt också hur viltförvaltningen och jakten är organiserad.

Svenska Jägareförbundet har tagit fram interna planer för friluftsdagar i integrationssyfte som länsföreningar och kretsar kan använda sig av. Syftet med friluftsdagarna är att med kunskap om natur och vilda djur, öka intresset för att vara ute i skog och mark. När deltagarna får vara delaktiga, själva får prova på med olika sinnen, är det lättare att ta till sig nya kunskaper.

Svenska Jägareförbundet har också producerat informationsmaterial om den svenska naturen (se .pdf nedan). Syftet är att ge kortfattad baskunskap om naturen för att öka intresse och motivation att lära mer. Den beskriver vår svenska allemansrätt och viltvård samt några av våra vanligaste arter bland däggdjur och fåglar. Broschyren är ämnad att kunna översättas till fler språk om behov finns. Den ska kunna användas vid friluftsdagar, som studiematerial i skolan, SFI-klasser, vid mässor och andra evenemang samt som en allmänbildande information för personer som är nya i Sverige.

Integrationsverksamheten ger Svenska Jägareförbundet ökad kunskap om personer med utländsk bakgrund, deras behov, förmågor och kunskaper. Förutom detta bidrar verksamheten varje år både med goda exempel för hur man kan jobba med dessa frågor såväl som att skapa ömsesidiga möten och utbyte mellan nya och etniska svenskar. Detta skapar utbildningstillfällen för ungdomar, skolpersonal, tjänstemän och förtroendevalda samt förbättrar opinion och attityder både internt och externt.

 


2018-08-29 2018-08-29 Josefina Höglin