Svenska Jägareförbundet

Meny

Allmänt

Varför behöver du ta jägarexamen?

Jägarexamen ska från och med den 1 januari 1985 avläggas av den som

  1. för första gången vill ha tillstånd att inneha jaktvapen
  2. vill ha tillstånd att inneha jaktvapen av annan typ (se nedan) än han redan fått tillstånd att inneha.

Den som redan innehar tillstånd att inneha kulgevär för jaktändamål får dock förvärva kulgevär av samma typ, samt kulgevär med ett mera begränsat användningsområde än det redan tillståndsgivna vapnet, utan att dessförinnan ha avlagt jägarexamen.

Den som redan har ett kulgevär avsett för patroner i klass 1 får alltså utan krav på jägarexamen förvärva ett kulgevär avsett för patroner i klass 1-4 samt för jakt tillåtna luftgevär.

Den som har ett kulgevär avsett för patroner i klass 2 får utan krav på jägarexamen förvärva ett gevär avsett för patroner i klass 2-4 och så vidare.

Den som redan innehar tillstånd att inneha hagelgevär för jaktändamål får förvärva ytterligare hagelgevär utan att dessförinnan ha avlagt jägarexamen.

Jägarexamen får vidare frivilligt avläggas av envar.

Provet gäller tills vidare

Godkända prov gäller tills vidare, vilket alltså innebär att den som avlagt godkänt prov inte behöver förnya provet efter viss antal år.

Provtagare med funktionshinder

Vid prövning av provtagare med någon form av funktionshinder ska proven anpassas till den typ av funktionshinder som provtagaren har.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-31 2018-10-31