Svenska Jägareförbundet

Meny

Felaktig vapenhantering

Att hantera sitt vapen är ett viktigt moment.

En provtagare som uppträder olämpligt med ett vapen före inskrivning, mellan delprov eller mellan moment i ett delprov riskerar att inte få fortsätta att avlägga prov den dagen. Det är provledaren som avgör om den felaktiga hanteringen av vapnet är sådan att provtagaren ska nekas vidare provtagning samma dag.

Provledaren har också rätt att avbryta ett pågående moment om provtagarens vapenhantering är så dålig att den bedöms vara ett hot mot säkerheten, till exempel om vapnets mynning pekar på en människa.

Om provledaren avbryter ett pågående delprov är det underkänt i sin helhet. Redan avklarade moment i delprovet får inte tillgodoräknas, utan hela delprovet måste göras om annan dag.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-31 2018-10-31