Svenska Jägareförbundet

Meny

Läs- och skrivsvårigheter

Teoretiskt prov för den som har läs- och skrivsvårigheter

Provtagare ska i god tid innan provtillfället kontakta provledaren och anmäla önskemål om anpassat prov.

Provet kan genomföras som ett vanligt teoriprov, men utan tidsbegränsning. Är denna anpassning inte tillräcklig är det möjligt att avlägga provet enskilt tillsammans med en provledare. Provledaren hjälper provtagaren genom att läsa upp och förtydliga frågor och svarsalternativ. Provtagaren måste givetvis alltid själv välja svarsalternativ.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-31 2018-10-31