Svenska Jägareförbundet

Meny

Praktiskt högviltprov/ kulgevär

Läs om det praktiska högviltprovet med kulgevär.

Det praktiska högviltprovet kulgevär ska vara utformat som respektive jägarorganisations älgskytteprov och innehålla

  1. Skjutning mot stillastående älgfigur
  2. Skjutning mot löpande älgfigur

Provtagare ska avlägga provet med kulgevär i Klass 1 inför förordnad provledare för jägarexamen på godkänd älgskyttebana.

Vid provtillfället får provtagaren skjuta maximalt 9 stycken 4-skottsserier på älgbanan. Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.

En serie består av två skott mot stillastående älgfigur och två skott mot löpande älgfigur. Första skottet skjuts mot stillastående figur, efter ett par sekunder startar älgen och nästa skott skjuts mot löpande älgfigur. Proceduren upprepas sedan från andra hållet. 

För att serien ska vara godkänd måste alla 4 skott vara inom träffområdet på älgfiguren (Svenska Jägareförbundets reglemente för älgskyttemärket).

Provet får skjutas med cylinderrepeterande, halvautomatiskt och pumprepeterande kulgevär i klass 1.

Så kallad enkel skjutkäpp (en stödjepunkt i marken) får användas. Även stödkäpp som stödjer med en punkt i midjan får användas. Käppen får vara försedd med en klyka i änden.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-10-31 2018-12-19