Hur tar man jägarexamen? - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Hur tar man jägarexamen?

Vad är jägarexamen? Måste man gå en kurs?

Vad är jägarexamen?

Glöm allt som kallas ”jaktlicens, jägarlicens, jaktexamen”etc.

En godkänd jägarexamen krävs för att kunna bli beviljad licens för jaktvapen (licensansökan görs hos polisen). Har man blivit beviljad licens för jaktvapen så har man också möjlighet att jaga med sådant vapen. En komplett jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska delprov (hagelgevärsprov, grundprov kulgevär samt högviltprov för kulgevär). En komplett examen ger behörighet för samtliga för jakt i Sverige godkända vapentyper. Man kan välja att göra det teoretiska provet och exempelvis hagelgevärsprovet. Med dessa båda prov godkända så är man behörig att söka licens för och jaga med hagelvapen.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få ta en jägarexamen. Man måste dock ha de fysiska förutsättningarna för att kunna hantera vapen på ett säkert sätt för att få göra de praktiska delproven.

Hur ska jag göra för att ta jägarexamen ?

För den som ska ta sin jägarexamen är det inte alltid lätt att veta vilken väg man ska välja. Får man studera och träna skytte på egen hand ? Måste man gå en särskilt godkänd kurs ?

Självstudier - träning på egen hand

Att studera teori på egen hand är tillåtet. Man köper sitt studiematerial ”Jägarskoleboxen” i butiken på jägareförbundets hemsida. När man känner sig redo att skriva teoriprov kontaktar man en provledare på en provbana i sin närhet. Förteckning över provbanor med kontaktuppgifter finns på jägareförbundets hemsida. Nämnda provbanor kan oftast erbjuda skytteinstruktörer och nybörjarkurser i vapenhantering och skytte för den som ska göra praktiska jägarexamensprov.

E-Jakt

En bra variant att studera teorin är att anmäla sig till jägareförbundets ”webbaserade” utbildning e-jakt. Läs mer på vår hemsida.

Kurser i alla former

Det finns ett stort utbud av jägarexamenskurser.

Studieförbund som exempelvis Studiefrämjandet, www.studieframjandet.se erbjuder bra kurser med erfarna kursledare. Att gå en kurs där man har ett flertal lärarledda träffar och har möjlighet att fråga och diskutera med läraren och kursgruppen, är för de flesta mycket givande och ett bra sätt för inlärning.

Det finns ett stort antal kursarrangörer som erbjuder någon form av kortare kurser, ofta 3-5 dagar, så kallade intensivkurser. Priser och ”upplägg” på dessa kurser varierar mycket.

De flesta av dessa kurser innebär att deltagaren måste läsa teorin (böckerna) hemma innan kursen startar. Hos vissa arrangörer blir man även uppmanad att ha tränat vapenhantering och skytte innan kursen startar. Väljer man en kort, intensiv kurs ska man vara medveten om att man har mycket begränsad tid till lärarledd undervisning och att det blir mycket intensiva dagar. Givetvis kan ingen kursarrangör utlova ”garanterad godkänd jägarexamen”. Reglerna för provens genomförande är lika för alla, oavsett om man valt att studera/träna på egen hand eller valt att gå en kurs.


Råd till den som funderar på att anmäla sig till en kurs.

Kontakta arrangören och fråga om följande –

 • Begär att få ett detaljerat kursprogram som beskriver kursen. Vad ingår i priset ?
 • Be att få en lista med referenser, namn och kontaktuppgifter till några personer som gått samma kurs vid arrangörens senaste kurstillfällen. Kontakta någon av dessa och fråga hur de upplevde kursen. Ett bra sätt att få en uppfattning om kursens innehåll och kvalitet !
 • Fråga om arrangören skickar ut studiematerial (böcker) efter anmälan eller om du ska köpa böcker själv, innan kursstart.         
 • Skickar arrangören ut en ”läsanvisning” som hjälp till dina studier inför kursstart ?

Hissad ”varningsflagg” vid uppgifter från arrangör enligt nedan –

 • ”Du behöver inte köpa några jägarexamensböcker, det behövs inte på vår kurs”
 • ”Vi garanterar att alla deltagare klarar sina prov i samband med vår kurs”
 • Påståenden om att arrangörens kursledare är ”auktoriserad eller godkänd” av Svenska Jägareförbundet. Jägareförbundet har inget system för auktorisation av kursledare/instruktörer i den teoretiska delen.
 • ”Vår kurs genomförs i samarbete med Svenska Jägareförbundet”. Kontakta i sådana fall jägareförbundet och fråga vad detta samarbete består av.
 • Du blir nekad att få en lista med referenspersoner som gått tidigare kurs.
 • Om del av den korta kurstiden på några dagar ska bedrivas som ”självstudier”, vad är det då du betalar kursavgift för?

På senare tid har det tyvärr uppdagats ett par försök till rena bedrägerier då någon erbjudit jägarexamenskurser som inte genomförts. Blivande deltagare har betalat in sina avgifter och sedan har kursarrangören helt enkelt ”försvunnit” med pengarna. Var vaksam!

Det är du själv som väljer väg till din godkända jägarexamen. Se till att den tid och kostnad du lägger på detta blir så bra och lärorik som möjligt!

Vad händer när man klarat av jägarexamensproven?

Då kan man söka licens för de jaktvapen man vill ha. Man ska ha fyllt 18 år. Licensansökan görs hos polisen och under förutsättning att polisen vid prövningen inte har några invändningar så beviljas licensansökan. Vill man inte skaffa egna vapen men vill ha möjlighet att jaga med ett vapen som du lånar av en kamrat så måste man ansöka om, och få beviljat ett så kallat lånetillstånd hos polisen. 

För att få jaga krävs också att man betalar årlig statlig viltvårdsavgift, det så kallade ”statliga jaktkortet” (för närvarande 300:- per jaktår).

 Read in english!


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2013-09-23 2018-02-23